Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Materiaalmakelaar

In opdracht van de provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf heeft 172IMPACT gefunctioneerd als materiaalmakelaar.

Concreet betekent dit het onderzoeken naar mogelijkheden voor het hoogwaardig hergebruiken van materialen en producten uit twee kantoorgebouwen van de Provincie en het RVB. Belangrijk onderdeel hiervan was de verbinding leggen met afnemers (eindgebruikers), zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en leveranciers.