The Student Hotel

The Student Hotel

Strategie - Visievorming

Het ondersteunen bij het formuleren van een definitie en ambitie omtrent het circulair bouwen. Daarnaast het opstellen van een afwegingskaders om circulaire materialen en producten binnen de afbouwfase van projecten binnen The Student Hotel inzichtelijk te maken.

Toelichting
Aan de hand van de geformuleerde ambitie en DO-tekeningen hebben we gezamenlijk met de aannemer en TSH bepaald welke mogelijkheden er waren om circulaire alternatieven toe te passen. Het resultaat is het aanpassen van een aantal uitvoeringsdetails, waardoor de losmaakbaarheid van producten gewaarborgd blijft en geen afval in de toekomst ontstaat. Daarnaast heeft 172IMPACT een vergelijking gemaakt van een tweetal circulaire binnenwanden voor de toepassing in het COLLAB (work-spaces). Voor het aanbesteden van het losse inventaris is gezamenlijk met TSH de uitvraag opgesteld en specifiek de nadruk gelegd op low-impact materialen en de losmaakbaarheid ervan.