BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek

Strategie - Visievorming

Het concretiseren en implementeren van het thema circulair bouwen binnen de organisatie van BAM Bouw en techniek, regio Zuid-West.

Toelichting
Circulair Bouwen staat op de agenda, maar het ontbrak nog aan concrete inhoud en verbinding met de organisatie. 172IMPACT heeft het managementteam van deze regio bewust gemaakt van de kansen en mogelijkheden die circulair bouwen biedt. Na de bewustwording zijn concrete stappen gemaakt. Dit heeft resulteert in een roadmap voor het verankeren van de circulaire doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vertaald in proeftuinen en verdeeld onder diverse werknemers. 172IMPACT begeleid vervolgens het proces voor het implementeren van de roadmap in de organisatie.