SAMEN BOUWEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

172IMPACT  Strategie

Uw bedrijf en de circulaire economie

Elk bedrijf is anders, dus buiten de reguliere oplossingen voor circulair bouwen, is er ook nog het unieke deel dat alleen voor uw bedrijf geldt. En dat begint bij een ijzersterke strategie waarin ik circulaire onderwerpen en de mogelijkheden van scratch af aan inzichtelijk maak. 

Van abstracte termen naar concrete stappen

De circulaire economie is weliswaar complex, maar kan trapsgewijs worden ingezet. Nieuwe processen binnen een bedrijf gemeengoed maken, betekent laagdrempelig beginnen. Dé manier om daadwerkelijk verandering voor elkaar te krijgen. In denken, doen én  laten.

Wat kan 172IMPACT betekenen?

 • Het opzetten van een challenge-sessie. Hierin maakt uw bedrijf op een interactieve manier kennis met circulair bouwen, en maak ik duidelijk welke rol en verantwoordelijkheden dit betekent voor uw bedrijf. 
 • Uw circulaire ambitie en doelstellingen vorm te geven en deze te verbinden met de huidige doelstellingen en speerpunten op dit gebied.
 • Het ontwikkelen van een routekaart met concrete doelstellingen en proeftuinen, die in verschillende fases van uw organisatie kunnen worden uitgezet. 
 • Coach, klankbord en procesbewaker te zijn bij het realiseren van uw vastgestelde circulaire doelstellingen.
 • Het coördineren van het opstellen van een materialenpaspoort. 

In het kort

Wat betekent circulair bouwen voor het huidige bouwproces?

 • Welke nieuwe vragen roept dit op?
 • Hoe verandert daarmee uw rol?
 • Hoe verandert uw verantwoordelijkheid?
 • Wat zijn de obstakels waar u mee te maken krijgt?
 • Hebt u circulair ambities maar weet u niet hoe ze in te passen in uw bedrijfsprocessen?

Circulair economie voor de bouwsector
 • Hergebruik van bestaande materialen
 • Toepassing van hernieuwbare materialen
 • Ontwikkelen van een circulair (product) ontwerp
 • Opstellen materialenpaspoort
 • Bereken milieulast gebouwen: Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

Van mij krijgt u antwoord, en ga ik in op uw ideeën en ambities, zodat theorie praktijk wordt.

Meer weten? Bel of mail!