The Student Hotel

Vraag aan 172IMPACT 

Het ondersteunen bij het formuleren van een definitie en ambitie omtrent het circulair bouwen. Daarnaast het opstellen van een afwegingskaders om circulaire materialen en producten binnen de afbouwfase van projecten binnen The Student Hotel inzichtelijk te maken.