Heijmans Utiliteit

Vraag aan 172IMPACT
Het uitvoeren van een quickscan op een circulaire uitvraag.

Toelichting
Heijmans Utiliteit was uitgenodigd voor het deelnemen aan een project waar circulariteit een belangrijk onderdeel van de beoordeling was. 172IMPACT heeft een quickscan op de leidraad en andere relevante documenten uitgevoerd en op basis daarvan een analyse gegeven van de kansen, mogelijkheden en risico’s die deze uitvraag met zich meebrengt.