Dura Vermeer Midden-West

Vraag aan 172IMPACT
Vormgeven van context en visie voor een circulaire gebiedsontwikkeling.

Toelichting
172IMPACT heeft geholpen met het concretiseren van circulariteit in relatie tot een gebiedsontwikkeling. Door middel van een drietal brainstormsessies is een werkdocument opgeleverd dat als startpunt functioneert voor verdere uitwerking van circulariteit in gebiedsontwikkelingen.