172IMPACT participeert in platform CB'23

172IMPACT participeert in platform CB'23

172IMPACT is actief betrokken bij Platform CB'23. Een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Bouwcampus en NEN met als streven om voor 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen voor circulair bouwen. Het platform heeft 3 actieteams waarvan 172IMPACT participeert in het actieteam Framework Circulair Bouwen. 

Maandelijks komen we met circa 20 partijen bij elkaar om concrete stappen te maken in het vormgeven van een framework voor circulair bouwen. Het moet een framework worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten geweest en beginnen de contouren van het platform te ontstaan.

Behoefte om mee te denken of de laatste stand te weten? Neem contact met me op of kijk voor meer informatie op Platform CB'23