SAMEN BOUWEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

172IMPACT  Strategie

Uw bedrijf en de circulaire economie

Ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en onderhouden in een circulaire economie. Wat betekent dat voor het huidige bouwproces? Welke nieuwe vragen ontstaan er? En wat betekent dit voor jouw huidige rol en verantwoordelijkheid in de bouwketen? Verdwijnt deze, verschuift de rol of verandert er eigenlijk niets?

Is jouw bedrijf zich al aan het voorbereiden om een passend antwoord te geven op de nieuwe vragen? Of creëer je zelf het antwoord en zoek je een passende vraag?

Van abstracte termen naar concrete stappen

Circulair Bouwen of Circulariteit staat inmiddels bij veel bedrijven in de bouwsector op de agenda. Een selecte groep bedrijven maakt al meters, maar een meerderheid worstelt met het concretiseren van het thema. Argumenten als; te weinig vraag vanuit de markt, te druk met de dagelijkse business en nog te vaag om concrete acties uit te zetten, zorgen ervoor dat er helaas weinig tot niets gebeurd... Herkenbaar?

Keep It Simple, Stupid

De circulaire economie is complex, maar mijn doel is om het concreet, tastbaar en leuk te maken voor iedereen. Met andere woorden; Keep It Simple, Stupid. 10 jaar lang heb ik bij gerenommeerde bouwbedrijven diverse rollen vervult. Hierdoor ken ik het lineaire ontwikkel- en bouwproces goed. Goed genoeg om te weten dat nieuwe processen en een andere manier van denken laagdrempelig moeten worden ingezet om daadwerkelijke verandering en daarmee verankering in de organisatie plaats te laten vinden.

Wat kan 172IMPACT concreet betekenen?

  • Verzorgen van een challengesessie. Je op een interactieve manier laten kennismaken met circulair bouwen en challengen welke rol en verantwoordelijk jouw bedrijf kan oppakken.
  • Vormgeven van jouw circulaire ambitie en doelstellingen en deze verbinden aan je huidige doelstellingen en speerpunten.
  • Ontwikkelen van een routekaart met concrete doelstellingen en proeftuinen die in verschillende fasen van de organisatie kunnen worden uitgezet.
  • Invullen van de rol als coach, klankbord en procesbewaker van het realiseren van jouw circulaire doelstellingen.

Meer weten? Bel of mail!